Pracovný tím 2016/2017

 

Na príprave a realizácii súťaže sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia a externí pracovníci:

 

Ing. Katarína Béreresová

Manažér SEV Dropie
Odbor environmentálnej výchovy a vzdeláva (Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie, Zemianska Olča)
 

Ing. Ladislav Bíro
koordinátor súťaže a autor súťažných otázok

Špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, (Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie, Zemianska Olča)


Zajacová Jarmila Ing. 
autor súťažných otázok

špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 

Mgr. Andrej Šijak
autor súťažných otázok

Špecialista na projekty a vzdelávanie
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 

Ing. Marek Hubáček

WEB vývojár
DATACENTRUM - rezortné stredisko enviro dát a info služieb (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 


 

externí pracovníci:


Ing. Tomáš Čejka, PhD.
Odborný garant XII. ročníka olympiády a autor súťažných otázok

samostatný vedecký pracovník
Slovenská akadémia vied