Slovenská agentúra životného prostredia

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

telefón: +421 0 915 576 296
e-mail: envirotazniky@sazp.sk