História 2015/16

EnvirOtázniky 2014/2015

1. História dopravy

2. Doprava a jej vplyv na životné prostredie

3. Pohon a pohonné hmoty

4. Mobilita v mestách

5. Dopravné prostriedky
a značky

6. Doprava budúcnosti

 

TROCHA ZO ŠTATISTIKY X. ročníka súťaže:

                                  2. miesto: vecné ceny

                                  3. miesto: vecné ceny

                                 

                                       2. miesto (56 bodov): Tereza Klingová - Základná škola, Senica

                                       3. miesto (po 56 bodov): Tadeáš Madlen a Lucia Ondrišíková - Základná škola, Sliač

                                                                   

Bližšie informácie o tomto ročníku súťaže nájdete tu: 

 

EnvirOtázniky 2013/2014

1. Environmentálne záťaže

2. Školský program Enviróza

3. Druhy environmentálnych záťaží

4. Pôda a horninové prostredie

5. Voda

6. Ľudské zdravie

 

TROCHA ZO ŠTATISTIKY IX. ročníka súťaže:

                                  2. miesto: vecné ceny

                                  3. miesto: vecné ceny

                                 

                                 2. miesto (57 bodov): Simona Tomková  - Základná škola, Snina

                                 3. miesto (56 bodov): Bianka Tanyasiová - Cirkevná spojená škola, Humenné                                

                                    

Bližšie informácie o tomto ročníku súťaže nájdete tu: 

EnvirOtázniky 2012/2013

1. Európsky významné druhy rastlín a živočíchov

2. Pôda

3. Mokrade a rašeliniská

4. Sídliskoví susedia

5. Environmentalistika

6. Zaujímavosti starého kontinentu

 

TROCHA ZO ŠTATISTIKY VIII. ročníka súťaže:

                                  2. miesto: vecné ceny

                                  2. miesto: vecné ceny

                                  3. miesto: vecné ceny

 

                                 2. miesto (57 bodov): Nikola Jančeková  Základná škola, Banská Bystrica

                                 3. miesto (55 bodov): Bianka Tanyasiová - Základná škola, Poprad                                                               

                                 3. miesto (55 bodov): Alexandra Kulichová Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

                                                    

Bližšie informácie o tomto ročníku súťaže nájdete tu: 

 

EnvirOtázniky 2011/2012

1. Ekologická stopa

2. Uhlíková stopa

3. Vodná stopa

4. Stopa stravovania

5. Zelená stopa

6. Odpadová stopa

 

TROCHA ZO ŠTATISTIKY VII. ročníka súťaže:

                                  2. miesto: turistická výbava

                                 2. miesto: turistická výbava

                                  3. miesto: knižné a vecné ceny

 

                                 2. miesto (57 bodov): Dominika Brťková (14 rokov) Základná škola, Hnúšťa

                                2. miesto (57 bodov): Nicole Huttová (13 rokov) - Základná škola, Senica                                                                

                                3. miesto (56 bodov): Matej Ján Dominka (13 rokov) ZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin

                                                                

Bližšie informácie o tomto ročníku súťaže nájdete tu: 

 

EnvirOtázniky 2010/2011

1. Rastlinstvo NATURA 2000

2. Svet húb

3. Zodpovedný spotrebiteľ

4. Prírodné a kultúrne poklady Európy

5. Pohoria sveta

6. Jaskyne na Slovensku

 

TROCHA ZO ŠTATISTIKY VI. ročníka súťaže:

                                  2. miesto: turistická výbava

                                  3. miesto: knižné a vecné ceny

 

                                 2. miesto (54 bodov): Stanislava Vetráková (13 rokov) Základná škola, Hnúšťa

                                                                  Simona Ferencová (14 rokov) - Základná škola, Štítnik

                                3. miesto (53 bodov): Dominika Rybárová (16 rokov) Cirkevná základná škola, Šurany

                                                                  Petra Nôtová (10 rokov) - ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota

                                                                  Anna Badurová (14 rokov) - Základná škola s MŠ O. Štefku, Varín

                                                                  Mária Adamovová (14 rokov) - Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

                                                                  Marek Scholtz (15 rokov) - Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

                                                                  Erik Snopko (14 rokov) - Športové Gymnázium, Banská Bystrica

                                                                  Zuzana Turisová (14 rokov) - Športové Gymnázium, Banská Bystrica

                                                                  Viola Feketeová (10 rokov) - Základná škola s MŠ, Ožďany

                                                                  Marek Babarík (12 rokov) - Základná škola s MŠ, Ožďany

                                                                  Helena Parobeková (14 rokov) - Základná škola s MŠ, Ožďany

 

Bližšie informácie o tomto ročníku súťaže nájdete tu:  EnvirOtázniky 2010/2011

 

EnvirOtázniky 2009/2010

1. Ochrana biodiverzity

2. Ekológia ľudských sídiel

3. Ekologická stopa

4. Ekológia človeka

5.Ochrana prírody a krajiny

6. Človek a vesmír

 

TROCHA ZO ŠTATISTIKY V. ročníka súťaže:

                                  2. miesto: bicykel

                                  3. miesto: vecné ceny

 

                                 2. miesto (54 bodov): Veronika Olbertová (14 rokov)  Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

                                 3. miesto (54 bodov):  Elena Karolína Semanová (10 rokov) - Základná škola, Sabinov

                                                                   Stanislava Vetráková (12 rokov) - Základná škola, Hnúšťa

                                                                   Anna Badurová (13 rokov) - Základná škola s MŠ O. Štefku, Varín

                                                                   Matej Ján Dominka (11 rokov) - ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

                                                                            

Bližšie informácie o tomto ročníku súťaže nájdete tu:  EnvirOtázniky 2009/2010

 

Staršie ročníky súťaže nájdete tu: