Aktuality 2016/2017

 

EnvirOtázniky  v znamení „ hávede“  

 

 Slovenská agentúra životného prostredia štartuje dnes (10. marca 2017)  XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - EnvirOtázniky.

Súťažiaci v rámci nej riešia  okruh  otázok venovaný problematike životného prostredia, ktorý je každoročne zameraný na konkrétnu, špecifickú tému.

 Aktuálny ročník  je venovaný spoznávaniu všetkých foriem hávede.

Medzi „háveď“ môžeme zaradiť pavúky, mravce, komáre, holuby, ale pre niekoho to môžu byť aj neposlušné deti či iné organizmy, ktoré v nás vyvolávajú strach, odpor alebo zdesenie.

Napriek všetkým negatívam, ktoré nás pri takýchto organizmoch napadnú, má každý z nich špecifické a nezastupiteľné miesto v rôznych spoločenstvách na našej planéte.

Práve bohatosť druhov, ich rôznorodosť, biodiverzita, prispieva k stabilite ekosystémov a kvalitnejšiemu priestoru na život pre všetkých.

Poslaním súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.  

Správne odpovede je potrebné zaslať do 10. apríla 2017.

Viac informácií sa dozviete na stránke: http://www.envirotazniky.sk/

Netreba sa báť, treba sa nebáť.

A kto sa nebojí, zapojí sa do súťaže o atraktívne hodnotné ceny!