AKTUÁLNE

Mladí reportéri pre životné prostredie
v medzinárodnej súťaži zaujali témami a obhájili vynikajúce výsledky

Slovensko v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu
a videoreportáž dosiahlo vynikajúci úspech - získalo dve druhé a dve tretie miesta a celkovo sa počtom ocenení zaradilo na výborné druhé miesto z 25 zapojených krajín z celého sveta. Slovensko je do programu zapojené ako jediná krajina z krajín V4. Program na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje sieť Špirála. Výsledky pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani.
http://www.mladireporteri.sk/

      

XI. ročník celoslovenskej súťaže pre materské, základné i stredné školy bol uzavretý. Do súťaže sa prihlásilo 58 školských kolektívov so svojimi projektami. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke súťaže ProEnviro.


 

EnvirOtázniky 2015/2016 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže 2. február 2016
Uzávierka súťaže 22. marec 2016
Vyhodnotenie súťaže apríl 2016
Vyhlásenie výsledkov máj 2016
Odovzdávanie cien jún 2016

 

XI. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 60 otázok nasledovných oblastí:

Rastliny lúčnych ekosystémov Rastliny dažďových pralesov
Rastliny lesných ekosystémov Invázne rastliny
Rastliny horských oblastí Machy a lišajníky